A Bükki Kaptárkő Szociális Szövetkezet mosodájának létrehozása

A kedvezményezett neve: Bükki Kaptárkő Tanácsadó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
A projekt címe: „A Bükki Kaptárkő Szociális Szövetkezet mosodájának létrehozása”
A szerződött támogatás összege: 37 133 682 Ft
A támogatás mértéke: 95.21 %
A projekt tartalmának bemutatása: Szövetkezetünk célja hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása, munkaerőpiaci helyzetük képzéssel, szakmai tapasztalat biztosításával történő javítása. A társadalmi vállalkozás fejlesztésével célunk új munkahely teremtése, valamint fenntarthatóságunk erősítése és stabil bevételi forrás biztosítása volt új tevékenységek és szolgáltatás bevezetésével. Célunk, hogy a fejlesztésből származó eredmény egy részének visszaforgatásával tartós hozzájárulást nyújthassunk a környezetünkben élő hátrányos helyzetű népesség számára esélyteremtő programok szervezéséhez, a hátrányos helyzetű embereket érintő előítéletesség csökkentéséhez. Fejlesztésünk eredményeként minőségi, ügyfélközpontú mosodai és munkaruha kölcsönzési szolgáltatást vezettünk be. Szolgáltatásainkat cégeknek, tanműhelyeknek, bentlakásos intézményeknek, szállodáknak, kollégiumoknak, panzióknak, éttermeknek, munkaruhával dolgozó szervezeteknek, igény esetén magán személyeknek, családoknak, illetve minden olyan intézménynek ajánljuk, ahol rendszeresen, nagy mennyiségben keletkezik szennyes textília. Vevőkörünk kialakítása részben személyes kapcsolatainkon keresztül történik, de alkalmazzuk a bevált reklám eszközöket is, az internet segítségével, valamint nyomatott médiák alkalmazásával próbálunk megrendelőket szerezni. Bevételeinket a szervezet fenntartásához és növekedéséhez szükséges költségek biztosítására, valamint szociális tevékenységekre fordítjuk. Szeretnénk az értékesítésből származó bevételek egy részéből egy olyan alapot képezni, melyet a hátrányos helyzetű munkavállalók megsegítésére fordíthatunk, velük közösen kialakított és az ő igényeikhez igazított feltételek szerint.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.28.
Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.3-16-2018-00237